Inleiding

De stichting Taxus voor Hoop is opgericht met als doel het ondersteunen  van de strijd tegen kanker. Dit doet de stichting door het inzamelen van snoeisel van de Taxus Baccata (heg/boom). m.b.v. vrijwilligers, bedrijven en particulieren in het hele land. 

Werving fondsen

Werving van fondsen is drieledig.

Voor elke ingeleverde kuub snoeisel wordt een bonus uitgekeerd die de donateur (particulier of zakelijk) aan een kankerbestrijding gerelateerd goed doel naar keuze moet toewijzen.
Verkoop van de opgewerkte massa na snoeien en droging wordt volgens door de farmaceutische industrie vereiste parameters verkocht voor een prijs per kg.
Fondsen voortkomend uit verkoop van aan de stichting ter beschikking gestelde artikelen en toegangsbewijzen voor door de stichting georganiseerde evenementen. Daarnaast kan de stichting giften, erfstellingen, legaten en subsidies ontvangen

Doel van de stichting Taxus voor Hoop

Het doel van de stichting is fondsen genereren welke in zijn geheel worden gedoneerd aan (diverse) kankerbestrijding gerelateerde goede doelen.

Dit gebeurt door middel van:

  • Inzamelen van Taxus Baccata snoeisel op landelijk niveau; Gedoneerd door Gemeenten, hoveniers, bedrijven en particulieren.
  • Het verwerken van het ingezamelde snoeisel in eigen beheer door middel van een aantal industriële verwerkingsstappen (zoals droging), met als doel het verkrijgen van de van nature in de plant aanwezige grondstof Baccatine III. Deze werkzame stof heeft een remmende werking op de groei van kankercellen en wordt als basisgrondstof voor chemokuren gebruikt.
  • De verkoop van de grondstof Baccatine III aan de farmaceutische industrie. De kwaliteit van de grondstof wordt vooraf getoetst middels analyse op de door de farmaceutische industrie gestelde parameters voor gebruik.
  • Het investeren in onderzoek om de opbrengst en kwaliteit van de werkzame stof Baccatine III te verhogen.
  • Het doneren van de door verkoop van de basisgrondstof Baccatine III verkregen fondsen aan kankerbestrijdingfondsen.
  • Het motiveren en informeren van het publiek m.b.t. het belang van de plant en haar medicinale werking en de waarde van doneren en/of cultiveren van de plant te benadrukken.
  • Het organiseren van acties en evenementen met als doel het genereren van donaties ten behoeve van kankerbestrijding.

Bestuur

Het bestuur van Taxus voor Hoop bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Etienne Robert Blom ( voorzitter sinds 20-12-2016)
  • De heer Maarten Filip Niesten ( secretaris sinds 01-07-2017)

De bestuursleden krijgen geen vergoeding/beloning voor de werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet- bovenmatig vacatiegeld.

Strategie van Taxus voor Hoop

De strategie bestaat uit informatieverstrekking, inzamelen en verwerken van Taxus Baccata snoeisel en het organiseren van evenementen. Met als einddoel het doneren van de gederfde inkomsten aan kankergerelateerde goede doelen en het vergroten van het belang van de plant m.b.t. kankerbestrijding bij het publiek.

Stichting Taxus voor Hoop organiseert jaarlijks van 15 juni t/m 15 september de inzamelingsactie voor het ophalen van Taxus snoeisel.

De opbrengst die hier uit voorvloeit wordt in haar geheel gedoneerd aan kankergerelateerde goede doelen. Deze mogen ten dele door de deelnemers zelf worden uitgekozen.

De stichting zet zich in om de kwaliteit van het snoeisel en het in de laatste verwerkingsstap verkregen eindproduct (Baccatine III) zo hoog mogelijk te houden. Dit doet de stichting door middel van het geven van snoei-instructies en verstrekken van informatie m.b.t. het medicinale belang van de plant aan particulieren en bedrijven. Hierdoor kan het snoeisel zo zuiver mogelijk worden opgehaald en verwerkt. Het snoeisel wordt vervolgens (vrij van contaminatie) verwerkt in een drogingproces. Het uit het drogingproces verkregen eindproduct Baccatine III wordt na analyse op door de industrie gestelde parameters verkocht aan de farmaceutische industrie.

Daarnaast beogen wij middels informatieverstrekking (bewustwording van het medicinale belang en het zo eenvoudig kunnen bijdragen aan de strijd tegen kanker) het verhogen van de opbrengst aan gedoneerd materiaal.

Fondsenbeheer/besteding/uitkering

De stichting Taxus voor Hoop mag reserves opbouwen om de continuïteit van de inzamelingsactie te kunnen realiseren. De middelen van de stichting worden maximaal bestemd voor de realisatie van haar doel. Alle kosten die  gemaakt worden zullen gebruikt worden om zoveel mogelijk Taxussnoeisel in te zamelen met de hoogste kwaliteit.

De stichting zal haar werk verrichten volgens de normen van de ANBI status.

Het RSIN nummer van Stichting Taxus voor Hoop is

857064162

De bestuursleden krijgen geen vergoeding/beloning voor de werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet- bovenmatig vacatiegeld.

Ook de beloning van medewerkers is onbezoldigd.